Loše vreme ne mora značiti loše poslovanje

12.02.2019. 09:37:55

 

Kako ne možemo kontrolisati vremenske prilike i njihov uticaj na kvalitet žetve, uvek možemo nadomestiti nastale nedostatke sa Novozymes enzimima za pivarstvo kako bi nastavili sa proizvodnjom piva koje kupci vole.

Sa Novoyzmes enzimima možemo povećati prinos u Vašoj recepturi i smanjiti količinu potrošenih sirovina. Enzimi pomažu da budete prilagodljivi ukoliko ima nestalnosti u snabdevanju sirovinama a da održite kvalitet piva.

Možemo pomoći da se održi kvalitet piva i da se razvije nova receptura sa dodacima.

 

Suša koja je pogodila severnu hemisferu uticala je na prinos ječma i na njegov kvalitet, takođe predviđa se da će proizvodnja ječmenog slada biti manja nego prošle godine. Ječam je žitarica sa puno skroba. Na visokim temperaturama razgradnja skrobne komponente postaje teža, pa samim tim i kapacitet vrenja. Enzimi uspešno razgrađuju skrob i ubrzavaju pivarama da održe efikasnost.

Pivare se, prirodno, zbog ovog brinu jer ovo može značiti pad proizvodnje, povećanje mutnoće i troškova sirovina.

 

Novozymes rešenja

 

Filtracija

Neutrase® 0.8L BrewQ – održava kapacitet i sprečava formiranje gelova.

Ultraflo® i Ceremix® - poboljšavaju filtriranje redukujući ostale ugljene hidrate.  

Efikasna solubilizacija skroba

Novozymes Termamyl® SC DS – pomaže razlaganje skroba u bačvi.

Kontrola atenuacije

Novozymes Attenuzyme® Pro razgrađuje alfa1-6 vezu i omogućuje konzistentnu kontrolu atenuacije bez obzira na vrstu sirovine.

 

Novozymes tehnička podrška, znanje i iskustvo će sigurno moći da odgovore na Vaše uslove i omoguće očuvanje kvaliteta piva. Možemo pomoći u izradi novih receptura kada se dodaje veća količina dodataka.

A partnership based on trust!