PREPARAT ZA SEPTIČKE JAME - SEPTICFLOW BACTERIAL

21.03.2022. 15:19:37

Preparat za septičke jame - Septicflow bacterial

Da li razmišljate o svojoj septičkoj jami? Velika većina nas ne, sve dok se ne pojave neprijatni mirisi ili skupa rješenja sanacije problema koji mogu nastati usljed smanjenja propusnosti jame. Korisni mikroorganizmi u preparatu Septicflow bacterial pomažu da se razloži nataložene nečistoće i organski otpad u septičkoj jami. Ovaj preparat koristi isti mehanizam poput onog u prirodi gde mikroorganizmi razgrađuju širok spektar nečistoća.

 

Benefiti preparata Septicflow bacterial

1.Razgradnja organskih nečistoća

Prevencija stvaranja naslaga tako što razgrađuje masnoće, ulja i masti, skrob, protein i tkivo na dugotrajnoj osnovi. Može smanjiti potrebu za pražnjenjem sadržaja jame, tako što sistematično “razvodnjava” površinske naslage i talog na dnu.

2.Smanjenje neugodnih mirisa

Pomaže u smanjenju neugodnih mirisa, tako što razgrađuje isparljive masne  kiseline i druge organske materije koje su uzročnik nastanka neprijatnih mirisa.

3. Unapređena mikrobiološka tehnologija

Pažljivo izabrani mikroorganizmi za optimalno i dugotrajno rješenja u septičkim jamama.

 

Način djelovanja

Nečistoće u septičkoj jami sastoje se od organskih materija kao što je toalet papir, protein, škrob, mast i ulja. Kombinacija mikroorganizama u preparatu Septicflow bacterial je odabrana tako da efikasno razgrađuje ove materije.

 

1. Masnoće (ulja i masti)

Na slici ispod vidi se eksperiment gdje je preparat dodan u posude sa masnoćama na sobnoj temperaturi uz blago mješanje gdje se vidi smanjenje masnoća za 97% za 72h dok kontrolni uzorak i onaj sa mikroorganizmima koji nisu aktivni prema masnoćama gotovo nisu imali promjene.

  

 

2. Toalet papir

Je jedna od glavnih nečistoća, na slici ispod se vidi utjecaj preparata nakon 10 dana u odnosu na kontrolu. (bez ikakvog preparata)

   

3. Proteini

 
Sposobnost preparate da razgrađuje protein je demonstrirana na slici ispod. Da bi se učinak lakše video, želatin koji sadrži crni ugljik korišten je kao model. Pripremljene želatin kocke su stavljene u posude s i bez preparata. Kako se proteinska struktura razgrađivala tako je ispuštala crnu boju u rastvor. Razlika u količini ispuštene boje nakon 7 dana eksperimenta je očigledna.

   

 

4. Škrob

Korisni mikroorganizmi preparata razgrađuju škrob i to se može vidjeti na eksperimentu gdje je korišten rastvor škroba sa i bez dodatog preparata. Nakon 16h par kapi Lugol jodida (indikator prisustva škroba). Ako je škrob prisutan rastvor se boji u plavo, a ako je razgrađen boja se ne mjenja.

   

 

Način upotrebe

Za septičku jamu, volumena 2 - 4 m3 , 1x tjedno sipati sadržaj ove vrećice (25g) direktno u toalet i pustiti vodu.

 

Sadržaj

Preparat sadrži mikroorganizme, mekinje i inertni punioc. Bakterije su više vrsta Bacillus spora i vegetativnih sojeva

 

Mjere zaštite

Čuvati van domašaja djece. Oči isprati vodom i javiti se liječniku. Ako dođe u dodir sa kožom isprati s vodom i sapunom. Ukoliko se proizvod proguta ili dođe do nekog drugog hitnog slučaja, obratiti se liječniku.

Preparat Septicflow bacterial sadrži bezbedne mikroorganizme tipa Bacillus. Svi mikrobi su indentificirani po soju pomoću 16s rDNA sekvence i potvrđeno je da pripadaju grupi 1 prema EU direktivi 2000/54/EC

A partnership based on trust!